top of page
slide1.jpg

NATIONELLA SNÖSKOTERRÅDET

Branschorganisationen är en del av Nationella Snöskoterrådet

Från hösten 2019 är Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism medlemmar i Nationella Snöskoterrådet. 

Snöskoterrådets verksamhet bygger på en överenskommelse mellan de parter som ingår i Rådet. 

Syfte med överenskommelsen är att bidra till en hållbar snöskotertrafik som förenar både körning såväl inom näringsverksamhet eller enskild körning samt värnar allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö, egendom eller areell näringsverksamhet.


Nationella Snöskoterrådet är ett forum för dialog. Detta möjliggör att parterna kan få ett gemensamt synsätt, så att ingående myndigheter och organisationer i rådet kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot den gemensamma visionen.


Rådet har som huvudinriktning att genom samverkan prioritera, leda och följa upp arbetet under denna överenskommelse mellan deltagande myndigheter och organisationer.


Målsättningen är att rådet arbetar och om möjligt löser frågor i samverkan, men varje organisation i rådet har möjlighet att bedriva eget påverkansarbete utifrån organisationens verksamhetsinriktning. Vid behov bjuder rådet in ytterligare intressenter till rådsmöten eller ordnar tematräffar för att belysa gemensamt överenskomna frågeställningar.

SNÖSKOTERKONFERENS MED TEMAT SNÖSKOTERTURISM

Digital konferens 8-9 oktober 2020

HW_6070_Photo_Hans_Wardell.jpg

Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism arrangerade en digital snöskoterkonferens med temat Snöskoterturism 8-9 oktober. Det var totalt ett 70-tal deltagare från hela ”skotersverige” under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag. 

Programmet innehöll aktuell information från Nationella Snöskoterrådet och Branschorganisationen för Snöskoterturism; guideutbildning med diplomering, grunderna inom turism samt behovet av lavinsäkerhetskunskap inom snöskoterturismen. 

Under dag två behandlades ämnen som turism på annans mark och en beskrivning av nuläge och framtid för snöskoterbranschen kopplat till ny teknik med både bensindrivna och eldrivna snöskotrar. 

Konferensen genomfördes digitalt med ett 70-tal deltagare.

Se nedan presentationer för nedladdning.


PROGRAMINNEHÅLL

TORSDAG 8 OKTOBER

Aktuell information från Nationella Snöskoterrådet, Per-Olov Wikberg, Samordnare Nationella Snöskoterrådet

Branschorganisationen för Snöskoterturism om bl a guideutbildningen, Andreas Edholm, projektledare Jämtland Härjedalen Turism

Grunderna inom turism, Robert Pettersson, turismforskare ETOUR/Mittuniversitetet

Behov av lavinsäkerhetkunskap inom snöskoterturismen, Mattias Tarestad, Naturvårdsverket

Frågestund och öppen panel kring affärsutveckling och hantering av pandemin. Goda exempel från branschen

FREDAG 9 OKTOBER

Årsstämma Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism. (för medlemmar)

Turism på annans mark, Björn Galant, LRF

Nuläge och framtid för snöskoterbranschen

  • Niklas Kristoffersson VD Snö- och terrängfordonsbranschen

  • Johan Didriksson, vice ordförande Snö- och terrängfordonsbranschen

Elskotrar – Aurora, Taiga berättar om sina respektive satsningar på elskotrar. (engelska) 

PRESENTATIONER. 

bottom of page