slide1.jpg

NATIONELLA SNÖSKOTERRÅDET

Branschorganisationen är en del av Nationella Snöskoterrådet

Från hösten 2019 är Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism medlemmar i Nationella Snöskoterrådet. 

Snöskoterrådets verksamhet bygger på en överenskommelse mellan de parter som ingår i Rådet. 

Syfte med överenskommelsen är att bidra till en hållbar snöskotertrafik som förenar både körning såväl inom näringsverksamhet eller enskild körning samt värnar allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö, egendom eller areell näringsverksamhet.


Nationella Snöskoterrådet är ett forum för dialog. Detta möjliggör att parterna kan få ett gemensamt synsätt, så att ingående myndigheter och organisationer i rådet kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot den gemensamma visionen.


Rådet har som huvudinriktning att genom samverkan prioritera, leda och följa upp arbetet under denna överenskommelse mellan deltagande myndigheter och organisationer.


Målsättningen är att rådet arbetar och om möjligt löser frågor i samverkan, men varje organisation i rådet har möjlighet att bedriva eget påverkansarbete utifrån organisationens verksamhetsinriktning. Vid behov bjuder rådet in ytterligare intressenter till rådsmöten eller ordnar tematräffar för att belysa gemensamt överenskomna frågeställningar.

 

Skoterturism

Följ

Kontakt

070-209 02 31

Adress

c/o Jämtland Härjedalen Turism, Rådhusgatan 44 Östersund Sweden 831 82