top of page
HW_6070_Photo_Hans_Wardell.jpg

SNÖSKOTERTURISM

Branschorganisation för hållbar snöskoterturism (BOHST)

Under 2019 etableras Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism. Föreningen är en samverskansplattform för olika aktörer inom snöskoterturismen som har som mål att höja kompetensen inom branschen och verka för en hållbar utveckling av snöskoterturismen i Sverige. Verksamheten sker genom samordning och samverkan mellan medlemmarna och organisationen fungerar som en katalysator för branschens utveckling och framtid.

Jämtland Härjedalen Turism ansvarar för arbetet i ett projekt finansierat av näringen och fem jämtlandskommuner, samt Jordbruksverket/Länsstyrelsen Jämtland med att etablera branschorganisationen sedan oktober 2018. 

Start: Welcome

ARBETSOMRÅDEN

Prioriterade aktiviteter i föreningen

slutkonf.jpg

SAMVERKAN

HW_6213_Photo_Hans_Wardell.jpg

KOMPETENS

hallbarhet_tre_fokusomraden.png

HÅLLBARHET

Start: What We Do
HW_2896_Photo_Hans_Wardell.jpg

“Branschorganisationens medlemmar leder utvecklingen för en hållbar snöskoterturism”

Start: Quote
bottom of page