top of page

SNÖSKOTERLEDER I SVERIGE

Samverkan mellan olika intressenter

I Sverige sköts en stor del av ledsystemet ideellt av lokala snöskoterklubbar. I vissa områden finns allianser och samarbeten mellan olika snöskoterklubbar och i andra områden finns det mer kommersiella ledbolag. Statens leder sköts av Länsstyrelsen. För att åka på de flesta snöskoterleder i Sverige krävs att man betalar en ledavgift/skoterpass.


Skoterlederna förutsätter en god samverkan och samförstånd mellan snöskoteråkare, markägare, rennäring och andra människor som vistas i området. 


Sök information lokalt om var man får köra snöskoter och var man löser eventuell ledavgift. Inom många områden är det enbart tillåtet att åka på markerade leder, men på vissa ställen finns

friåkningsområden som t.ex. i Frostviken.

OBS! Kom ihåg att kartfunktioner i mobiltelefonen fungerar när du har batteri. Karta och kompass fungerar alltid.  

För aktuell information om rådande snöförhållanden i svenska fjällkedjan, gå in på Lavinprognoser.se

Branschorganisationens medlemmar arbetar för att vi ska ha ett hållbart och fungerande system för snöskoteråkning lokalt och nationellt i Sverige.

HW_6070_Photo_Hans_Wardell.jpg

LEDBOLAG OCH LEDALLIANSER

skoterkarta-OSIKT1130.jpg

LEDKARTOR

lagboken.jpg

LAGAR OCH REGLER

Ledbolag och ledallianser som är medlemmar i branschorganisationen

Följande ledbolag och ledallianser är medlemmar i branschorganisationen; VÄSEK, Krokoms skoterallians, Funäsdalens ledbolag, Strömsunds skoterallians.

Tips på ledkartor

Fjällkartan. Lokala kartor. 

Sök lokal information i respektive område.

skoterkarta.se

skoterleder.org

Vilka regler gäller för snöskoteråkning?

Länk till Nationella Snöskoterrådet.

Skoterleder: Programs
bottom of page