top of page

Enad röst

SAMVERKAN

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Syftet med branschorganisationen är att bidra till en positiv utveckling för snöskoterturismen i Sverige.


Genom att samlas och samarbeta i en förening har branschen en aktör som kan föra dess talan i olika frågor. 

En god samverkan mellan de företag och organisationer som anslutit sig till föreningen är en viktig förutsättning. För gästen/kunden fyller också branschorganisationen en viktig funktion. De företag och organisationer som är medlemmar i branschorganisationen bidrar till en positiv utveckling för snöskoteråkningen i Sverige och en hållbar framtid för snöskoterturismen.  

Branschorganisationen arbetar med kommunikation av aktuella frågor samt är en part i samarbetet med myndigheter på olika nivåer, kommuner, rennäring, markägare m.fl. samt aktörer inom besöksnäringen som destinationsbolag. Detta möjliggörs även genom att branschorganisationen från hösten 2019 också är medlemmar i Nationella Snöskoterrådet. 

HW_2745_Photo_Hans_Wardell.jpg
bottom of page