top of page
HW_6252_Photo_Hans_Wardell.jpg

OM OSS

Bakgrund

I stora delar av Sverige som har rejäla vintrar är snöskoterturismen betydande och en rad anläggningar är närmast beroende av den för att kunna bedriva sin verksamhet vintertid. Därmed bidrar detta till att skapa arbeten och en fortsatt samhällsutveckling.


För vissa företagare står snöskoterturismen vintertid för över 80% av omsättningen. Samtidigt finns det utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv med den här typen av verksamheter och det är företagen i branschen och andra aktörer som på olika sätt verkar i anslutning till den medvetna om. 


Aktörer inom snöskoterturismen har efterfrågat en gemensam organisation som kan driva branschens viktigaste utvecklingsfrågor.


Branschen behöver dessutom en aktör som kan arbeta med kommunikation av aktuella frågor samt vara en part i samarbetet med myndigheter på olika nivåer, kommuner och andra aktörer inom besöksnäringen.


Branschorganisationen etablerades formellt 27 september 2019 och ingår från hösten 2019 i Nationella Snöskoterrådet.

Värdegrund och arbetsområden
Branschorganisationens medlemmar leder utvecklingen för snöskoterturismen genom att vara goda ambassadörer och arbeta för:

- Hållbar utveckling av snöskoterturismen.
- Ökad kompetens och säkerhet.
- Kvalitetssäkring av branschen.
- Minska störning och miljöpåverkan.

Medlemsnytta
- Du är med och påverkar utvecklingen för en hållbar snöskoterturism i samverkan med andra aktörer.
- Du finns representerad med kontaktuppgifter och länk på www.snowmobilesweden.org
- Du bidrar till kompetenshöjning och kvalitetssäkring av snöskoterturismen.
- ”Enad röst” gentemot myndigheter och statlig förvaltning rörande förändringar och frågor som rör branschen.
- Du har rätt att använda branschorganisationens logotype som ett kvalitetsmärke.

- Du har möjlighet att gå guideutbildningen med diplomering. 

Kontakt och information om medlemskap
Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism

Telefon: 070-209 02 31.

E-post: andreas.edholm@jht.se

Om oss: About Us
bottom of page