top of page

Ansvar för djur, natur och miljö

HÅLLBARHET

NATUR OCH MILJÖ

Det är viktigt att alla snöskoteråkare respekterar och värnar om djur, natur och miljö. 

Branschorganisationen vill på olika sätt bidra till en hållbar framtid för snöskoteråkningen och snöskoterturismen. 

Vi vill påverka utvecklingen i rätt riktning och bidra till att snöskoteråkningen bedrivs på ett så trafiksäkert och miljövänligt sätt som möjligt och att alla snöskoteråkare följer de lagar och regler som gäller.


Snöskoteråkningen ska bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. 

BOHST har tagit fram en hållbarhetspolicy som kan vara en utgångspunkt för medlemmarnas egna hållbarhetsarbete. 

Mer information om hänsyn till renskötseln. 

Se gärna filmerna Hållbar vinterturism Frostviken och Vad händer under snön.

HW_6111_Photo_Hans_Wardell.jpg
Hållbarhet: Get Involved
bottom of page