Ansvar för djur, natur och miljö

HÅLLBARHET

NATUR OCH MILJÖ

Det är viktigt att alla snöskoteråkare respekterar och värnar om djur, natur och miljö. 

Branschorganisationen vill på olika sätt bidra till en hållbar framtid för snöskoteråkningen och snöskoterturismen. 

Vi vill påverka utvecklingen i rätt riktning och bidra till att snöskoteråkningen bedrivs på ett så trafiksäkert och miljövänligt sätt som möjligt och att alla snöskoteråkare följer de lagar och regler som gäller.


Snöskoteråkningen ska bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. 

Se gärna filmerna Hållbar vinterturism Frostviken och Vad händer under snön.

HW_6111_Photo_Hans_Wardell.jpg
 

Skoterturism

Följ

  • Facebook

Kontakt

070-209 02 31

Adress

c/o Jämtland Härjedalen Turism, Rådhusgatan 44 Östersund Sweden 831 82