om snöskoteråkning och snöskoterturism

FAKTA

HW_6111_Photo_Hans_Wardell_lowres.jpg

SNÖSKOTERTURISMEN I SVERIGE ÄR VIKTIG

Enligt vissa beräkningar så omsätter snöskoterturismen i Sverige ca 5 miljarder kr/år. I Jämtland Härjedalen är omsättning ca 1 Miljard kr/år. 

Snöskoterturismens andel är ca 15% av den total omsättningen inom besöksnäringen i fjällänen. I vissa områden är det 70-100%. 

HW_8092_Photo_Hans_Wardell_lowres.jpg

VISSTE DU ATT....

  1. Av de 168 000 personer som tagit förarbevis i Sverige är 33% kvinnor. 

  2. Det finns ca 180 000 snöskotrar i trafik i Sverige

  3. En stor del av ledsystemen i Sverige sköts ideellt av snöskoterklubbar. Bara i Jämtland Härjedalen finns ca 800 mil leder. 

  4. Frostviken är Sveriges första reglerade friåkningsområde. 

  5. Utredningen för den nya terrängkörningslagen kommer att vara klar 31 dec 2019. Därefter kommer den att gå på remiss under minst ett år.